ยุค 5G ทำไมต้องทำเว็บไซต์ SEO

ยุค 5G ทำไมต้องทำเว็บไซต์ SEO

ด้วยความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตยุค 5G การทำ SEO จึงสำคัญกับเว็บไซต์ออนไลน์อย่างมาก เนื่องจากการมีการศึกษาว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกนิยมสืบค้นด้วย Search Engine อย่าง Yahoo, Bing และ Google เป็นจำนวนหลายล้านครั้งต่อวัน

ซึ่งเว็บไซต์ใดที่ปรากฏผลเป็นอันดับ 1-5 ในหน้าแรก จะมีโอกาส ขายสินค้าได้มาก ทำให้ลูกค้าใหม่ ๆ รู้จักแบรนด์ และเสริมความน่าเชื่อถือได้มากกว่า

หากต้องการให้เว็บไซต์ของคุณ ถูกได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการสืบค้นด้วยอินเทอร์เน็ตยุค 5G คุณจึงควรทำ ระบบ SEO หรือ Search Engine Optimization ให้เว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ

การทำ SEO ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ On-Page SEO และ Off-Page SEO มีหลักการ ดังนี้

1. On-Page SEO

เป็นการทำให้เว็บไซต์ที่ปรากฏแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีความน่าสนใจ โดดเด่น ทั้งด้านของสีสัน ตัวอักษร โลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์ อ่านง่ายสบายตา นอกจากนี้ ต้องสื่อถึงแบรนด์ได้ดี เช่น หากคุณทำผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าเด็กออร์แกนิก ไม่มีสารเคมีเจือปน ก็ควรใช้สีเขียวหรือสีน้ำตาลอ่อน ที่สื่อถึงความเป็นมิตรและเป็นธรรมชาติ

นอกจากนี้ การออกแบบดีไซน์ให้ใช้งานง่ายทั้งในระบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโทรศัพท์มือถือ ก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ลูกค้า เข้าถึงเว็บไซต์ของคุณเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เนื่องจาก 80% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G มาจากการใช้งานผ่านหน้าจอมือถือ

ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การวิจัย Keyword SEO เพื่อใช้ในการผลิตบทความ รวมถึง ใช้ในการตั้งชื่อเพจ รูปภาพ สื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ สำหรับประกอบในแต่ละเพจ ซึ่งควรจะกำหนดไว้เพียงแค่ 1-2 Keyword SEO วางตำแหน่งกระจายให้ทั่วทั้งเพจ จะทำให้เว็บไซต์ถูกประมวลผลจากระบบ AI อัจฉริยะของ Search Engine ให้มีอันดับ SEO สูงขึ้น จนปรากฏเป็นอันดับบน ๆ ในหน้าต่างการสืบค้นได้

2. Off-Page SEO

เป็นส่วนของการเชื่อมโยงลิงค์เว็บไซต์ภายนอก เข้าสู่เว็บไซต์การธุรกิจของคุณ หรือ ที่เรียกว่า Backlink ซึ่งเทคนิคที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่ถูกโดนแบนจากโลกออนไลน์ ก็คือ การแทรกตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มสนทนา โดยให้ข้อมูลหรือความเห็นที่เป็นข้อเท็จจริง

เช่น หากคุณขายเครื่องกรองน้ำ ก็ควรอยู่ในกลุ่มของผู้รักสุขภาพเมื่อมีผู้ที่สอบถามถึงการเลือกน้ำสะอาดในรูปแบบต่าง ๆ ดื่ม คุณก็สามารถที่จะให้ข้อมูลที่เป็นหลักวิชาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ได้ เมื่อมีผู้ที่สนใจและเชื่อมั่นในความรู้และความจริงใจของคุณ ก็จะทำให้เกิดการสอบถามลิงค์ และก็เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อสั่งสินค้าจากเว็บไซต์คุณนั่นเอง

ยุค 5G เป็นช่วงเวลาที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างฐานลูกค้าได้ทั่วโลก ซึ่งการทำ SEO จะทำให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น หวังว่าทุกท่านจะเห็นความสำคัญของ SEO แล้วนำไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จได้ต่อไป

ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การวิจัย Keyword SEO

จะทำ on-page SEO อย่างไร ให้มีคุณภาพ

จะทำ on-page SEO อย่างไร ให้มีคุณภาพ

การทำ on-page SEO ที่มีคุณภาพเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกจัดอันดับสูงในการสืบค้นของกลุ่มผู้ใช้ search engine อย่าง yahoo Bing google ซึ่งจะต้องทำอย่างไรจึงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้ เรามาดูกันเลย

จะทำ on-page SEO อย่างไร มีคุณภาพ

on-page SEO คือ อะไร

เป็นการพัฒนาโครงสร้างและเนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณให้มีคุณสมบัติตอบโจทย์ที่ search engine จะใช้ระบบ algorithm เฉพาะในการวิเคราะห์ ซึ่งหากมีคุณภาพในการทำมากเพียงใด ก็ย่อมถูกจัดอันดับได้สูง สืบค้นเจอง่ายจากผู้ใช้ เป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการของคุณได้หลายเท่าตัว

on-page SEO ที่มีคุณภาพ ต้องจัดการส่วนใดบ้าง

ในการทำเว็บไซต์ให้มีผู้เข้าชมจำนวนมากและมียอดขายในระยะยาวที่สัมพันธ์กันจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของคุณ ดังนี้

1. ส่วนโครงสร้าง ต้องมี crawl ability คือ มีความสอดคล้องกับหลักการของ search engine ทำให้ถูกวิเคราะห์ง่ายและรวดเร็วด้วยระบบ algorithm

2. ให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่มีความสดใหม่และดีกว่าเนื้อหาของแบรนด์อื่น ๆ ในสินค้าและบริการที่เป็นประเภทเดียวกัน หรือที่เรียกว่า age of page คือ ยิ่งน่าสนใจก็ยิ่งทำให้มีอายุในการนำเสนอบนหน้าต่างการสืบค้นยาวนานขึ้น

3. บทความมีความดึงดูดใจผู้อ่าน มีสาระความรู้ทั้งเชิงลึกและกว้างที่มาจากนักเขียนที่มีความรู้จริง

4. มีการใส่คีย์เวิร์ด SEO ในจุดต่าง ๆ เช่น URL address ส่วนของหัวเรื่อง บทนำ เนื้อหา และบทสรุปของบทความ เป็นต้น

ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อ on-page SEO อีก

นอกจากส่วนของการนำเสนอข้อมูลส่วนผู้อื่นบทความหรือผู้ชมเว็บไซต์แล้ว ความนิยมของเว็บไซต์คุณยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ อีก ดังนี้

1. การเลือก hosting หรือพื้นที่การขายสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ หากคุณเลือกบริษัทที่ขาดทีมช่างและเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และมีความล่าช้าของ server ย่อมส่งผลให้ผู้ใช้เว็บไซต์ไม่ประทับใจในการเกิด error บ่อย ๆ เมื่อจะ download ข้อมูลหรือรูปภาพ เป็นต้น

2. การเชื่อมโยง link ที่หมดอายุ การใช้ชื่อ URL address ที่เป็นภาษาไทย ทำให้เมื่อคีย์วรรณยุกต์ หรือสะกดตัวอักษรผิดจะทำให้ไม่สามารถหาเพจนั้น ๆ พบ ทำให้คุณเสียโอกาสในการนำเสนอข้อมูลที่ดีมีประโยชน์สู่ลูกค้า ทางแก้ไขที่ง่ายที่สุด คือ การรื้อและซ่อมแซม link โดยไวควบคู่กับการสร้าง content ใหม่ ๆ ที่ใช้ url address เป็นภาษาอังกฤษด้วย

จะทำ-on-page-SEO-อย่างไร

การทำ on-page SEO ให้มีคุณภาพจำเป็นต้องศึกษาและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการทำเว็บไซต์ SEO ที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถรุดหน้าและเพิ่มอำนาจในการแข่งขันกับแบรนด์อื่นในสินค้าหมวดเดียวกันได้ดีขึ้น