จะทำ on-page SEO อย่างไร ให้มีคุณภาพ

การทำ on-page SEO ที่มีคุณภาพเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกจัดอันดับสูงในการสืบค้นของกลุ่มผู้ใช้ search engine อย่าง yahoo Bing google ซึ่งจะต้องทำอย่างไรจึงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้ เรามาดูกันเลย

จะทำ on-page SEO อย่างไร มีคุณภาพ

on-page SEO คือ อะไร

เป็นการพัฒนาโครงสร้างและเนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณให้มีคุณสมบัติตอบโจทย์ที่ search engine จะใช้ระบบ algorithm เฉพาะในการวิเคราะห์ ซึ่งหากมีคุณภาพในการทำมากเพียงใด ก็ย่อมถูกจัดอันดับได้สูง สืบค้นเจอง่ายจากผู้ใช้ เป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการของคุณได้หลายเท่าตัว

on-page SEO ที่มีคุณภาพ ต้องจัดการส่วนใดบ้าง

ในการทำเว็บไซต์ให้มีผู้เข้าชมจำนวนมากและมียอดขายในระยะยาวที่สัมพันธ์กันจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของคุณ ดังนี้

1. ส่วนโครงสร้าง ต้องมี crawl ability คือ มีความสอดคล้องกับหลักการของ search engine ทำให้ถูกวิเคราะห์ง่ายและรวดเร็วด้วยระบบ algorithm

2. ให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่มีความสดใหม่และดีกว่าเนื้อหาของแบรนด์อื่น ๆ ในสินค้าและบริการที่เป็นประเภทเดียวกัน หรือที่เรียกว่า age of page คือ ยิ่งน่าสนใจก็ยิ่งทำให้มีอายุในการนำเสนอบนหน้าต่างการสืบค้นยาวนานขึ้น

3. บทความมีความดึงดูดใจผู้อ่าน มีสาระความรู้ทั้งเชิงลึกและกว้างที่มาจากนักเขียนที่มีความรู้จริง

4. มีการใส่คีย์เวิร์ด SEO ในจุดต่าง ๆ เช่น URL address ส่วนของหัวเรื่อง บทนำ เนื้อหา และบทสรุปของบทความ เป็นต้น

ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อ on-page SEO อีก

นอกจากส่วนของการนำเสนอข้อมูลส่วนผู้อื่นบทความหรือผู้ชมเว็บไซต์แล้ว ความนิยมของเว็บไซต์คุณยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ อีก ดังนี้

1. การเลือก hosting หรือพื้นที่การขายสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ หากคุณเลือกบริษัทที่ขาดทีมช่างและเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และมีความล่าช้าของ server ย่อมส่งผลให้ผู้ใช้เว็บไซต์ไม่ประทับใจในการเกิด error บ่อย ๆ เมื่อจะ download ข้อมูลหรือรูปภาพ เป็นต้น

2. การเชื่อมโยง link ที่หมดอายุ การใช้ชื่อ URL address ที่เป็นภาษาไทย ทำให้เมื่อคีย์วรรณยุกต์ หรือสะกดตัวอักษรผิดจะทำให้ไม่สามารถหาเพจนั้น ๆ พบ ทำให้คุณเสียโอกาสในการนำเสนอข้อมูลที่ดีมีประโยชน์สู่ลูกค้า ทางแก้ไขที่ง่ายที่สุด คือ การรื้อและซ่อมแซม link โดยไวควบคู่กับการสร้าง content ใหม่ ๆ ที่ใช้ url address เป็นภาษาอังกฤษด้วย

จะทำ-on-page-SEO-อย่างไร

การทำ on-page SEO ให้มีคุณภาพจำเป็นต้องศึกษาและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการทำเว็บไซต์ SEO ที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถรุดหน้าและเพิ่มอำนาจในการแข่งขันกับแบรนด์อื่นในสินค้าหมวดเดียวกันได้ดีขึ้น